Bidragen

1. Liaison fire

Text & Musik: Jonathan Sheikh Chi

2. way out there

Text & Musik: Johanna Bergman och Nellie Skarin

3. EDGAR

Text & Musik: Elis Dagobert och Tim Rasch

4. Do not close the door on me

Text & Musik: Nellie Karlsson

5. Remember the rain

Text & Musik: Oliver Arthursson6. Sisyphus

Text & Musik: Leo Mara7. Back to you

Text & Musik: Johanna Öst

8. presence

Text & Musik: Oliver Arthursson